Sản phẩm

Các dòng sản phẩm của chúng tôi là nhôm và kẽm đúc, bao gồm các mục sản suất sau đây:

ANODIZED NHÔM

HARD ANODIZED NHÔM

MẠ NIKEN ĐIỆN ( NIKEL ELECTROPLATING)
CROMATE NHÔM, MAGIE

  các sản phẩm

   

  LIÊN HỆ

  Mobile: 094 497 5286

  Email: anofa.sales@gmail,com

  Website: www.anofa.vn

  icon up top

  Ngôn ngữ:

 • Tiếng Việt
 • English