Sản phẩm

Các dòng sản phẩm của chúng tôi là nhôm và kẽm đúc, bao gồm các mục sản suất sau đây:

ANODIZED NHÔM

HARD ANODIZED NHÔM

MẠ NIKEN ĐIỆN ( NIKEL ELECTROPLATING)
CROMATE NHÔM, MAGIE

    các sản phẩm

     

    icon up top

    Ngôn ngữ:

  • Tiếng Việt
  • English